Finns det risker med botox?

Frågar man en klinik som arbetar med botoxbehandlingar om det finns risker med en sådan behandling får du med största sannolikhet ett nekande svar. Enligt dem finns inga risker alls med botox. Men här menar vi att det alltid finns risker med i princip allt som du väljer att göra. Dock finns det större och mindre risker och de bör jämföras med hur stor chans du drar nytta trots risken. Att gå över gatan i en storstad, eller egentligen vilken gata som helst, innebär en större risk än att flyga. Ändå är vi så illa tvungna att korsa en gata, med jämna mellanrum. Att flyga är kanske inget vi gör varje dag. På samma sätt är det förstås en högre risk att låta sig behandlas med botox än att låta bli, men är den jämförelsen relevant? Den som inte gör en botox behandling gör heller kanske inget för att se bättre ut.

Sverige är ett mycket kontrollerat land

Så de som genomgår en behandling med botox får en behandling med ett antal sprutor som sprutas in i huden där man önskar sig en behandling. För varje nålstick finns det givetvis en risk att just en nålen inte är steril och att den som får behandlingen kan utsättas för en viss infektionsrisk. Går man till en klinik i Sverige, är risken dock väldigt liten att det ska vara personal som inte arbetar efter gängse regler när det kommer till steriliseringar av medicinsk utrustning. Här håller Socialstyrelsen ett relativt strängt grepp om de kliniker som blir beviljade att utföra botoxbehandllingar. Här är det oftast (men inte alltid) sjukvårdsutbildad personal som utför dessa typer av behandlingar.

Vissa risker finns men så är det med det mesta

Andra risker kan vara att man i misstag kan få ett hängande ögonlock om det är så att man vill ha botox i närheten av ögonlocket. Då kan man återvända till den klinik där man fick behandlingen och få ett motverkande ämna som kan korrigera det hängande ögonlocket. Man kan även få små blåmärken av nålarna som injicerade botox, men enligt klinikerna kan de små blåmärkena försvinna fort, och bör vara borta efter några dagar. Känner man sig osäker på det, kan man alltid passa på att genomföra behandlingarna när man har semester, ifall att man inte vill ha små blåmärken efter behandlingen.

29 May 2018