Se bättre ut på kort tid!

Vill du se bättre ut? Många är missnöjda med sitt utseende. Vad detta missnöje kommer från är svårt att säga, vi blir till exempel ständigt påminda om hur man borde se ut i det flöde av modebilder och mannekänger som vi får i våra mobiler. Det är en str mängd bilder och filmer som vi får varje dag, om hur man borde se ut i reklamen och de skådespelare vi ser på vita duken. Kanske vi borde göra mer för att bli nöjda med det vi ser när vi blickar på oss själva i spegeln?

Om det är så att man är missnöjd med sin kropp för att man inte rör på sig tillräckligt mycket, är det definitivt något som man bör åtgärda. Alla mår bra av att träna. Och man bör träna efter storleken på sin kropp. Har man ett för stort överskott av fett på kroppen, bör man börja med försiktig träning; raska promenader. Har man gått ner några kilon kan man sedan starta med lätt jogging, och sedan börja med löprundor när man har gått ner ännu mer.

Starta nedgången med en fettsugning

Är det så att man har många extra kilon kan en fettsugning vara en bra start på den viktnedgången. Med en fettsugning blir du av med det som belastar din kropp. Du blir smalare och väger minder då du blir av med överflödiga kilon. När du har blivit av med det, är det roligare och lättare att komma igång med träningen. Det gör hela träningen roligare när du väger mindre. Och när du väl börjar träna, fortsätter du gå ner ännu mer i vikt och det blir ännu lättare att träna. Du startar helt enkelt en positiv spiral, genom att göra en fettsugning.

Att göra en fettsugning är heller inte som när man gjorde det för 10-20 år sedan. Man behöver inte underkasta sig en plastikoperation. Det finns numera olika tekniker som inte kräver stora ingrepp i kroppen. Här tar vi upp några av dem.

Olika tekniker för en mild fettsugning

1. Laserfettsugnin eller Smart Lipo, 2. Ultraljudsfettsugning eller vasser liposelection, 3. Infraljudsfettsugning eller kittle fettsugning eller lipomatic, 4. Mikrolipo skulptering – alla dessa tekniker är olika slags fettsugningar som utförs med hjälp av antingen laser, ultraljud eller infraljud. Dessa fettsugningar går ut på att tillföra koksalstlösning i kroppen och antingen med hjälp av laser, ultraljud eller infraljud som alla sätter igång vibrationer i kroppen, får fettet av avläsgnas ur kroppen med en sug. Man gör ett snitt i kroppen och för in en kanyl där fettet sug ut ur kroppen efter att man först har tillfört koksaltlösning, fått det att vibrera och sedan suger ut det.

Effekten av de nya teknikerna är bland annat den att fettsugningen inte blir lika omfattande som de som utförts med hjälp av plastikoperationer. Fettet avlägsnas mer jämnt ur kroppen.

18 Oct 2018