Vidareutbildning för utvalda

Världen förändras och vi med den. Alla är inte intresserade av alla sorters förändringar och därför finns fillerbehandlingar. Och för sådana krävs utbildad personal. Dags för anmälan?

Skönhetsbehandlingar och nya intressanta sätt att förändra våra kroppar är inte något annat än mycket gamla nyheter. Under alla tider har vi människor valt att på olika sätt forma och förändra våra kroppar och vårt utseende. Ofta har syftet varit ceremoniellt eller religiöst motiverat. Inte sällan verkar det mest ha handlat om att förändra och förbättra utseendet.

Tiderna förändras och med dem metoderna. Några metoder har befunnits direkt olämpliga och är numer utdöda, medan andra metoder har förfinats och förbättrats. En intressant utveckling har skett under ett antal år vad gäller så kallade fillers. Metoden används ganska flitigt nuförtiden och avser att släta ut rynkor med kroppsegna substanser. Det bygger alltså på hyaluronsyra som finns naturligt i våra kroppar men tenderar att minska med stigande ålder.

Behandling med fillers

Idag finns ett antal preparat med hyaluronsyra och de är inte registrerade som läkemedel. Inte heller finns det något regelverk som säger vem som får eller inte får ge behandlingar med dessa preparat. Detta har tyvärr lett till att ett antal oseriösa aktörer agerar på den marknad som finns. Många saknar tillräckliga kunskaper om att ge injektioner, om anatomi och om möjliga komplikationer. Socialstyrelsen har därför påannonserat att regler kommer att skärpas.

Detta är en positiv utveckling och i längden till nytta, inte bara för personer som vill behandlas utan också för dem som är intresserade av att arbeta med fillers. Idag finns en del utbildningar. Några av de utbildare som finns väljer att hålla kurserna öppna endast för personer med tidigare erfarenhet av vårdyrken. Vi talar då om läkare, sjuksköterskor och tandläkare.

En intressant utbildning med potential

Det finns till synes ingen minskning av intresset för behandling med fillers. Därmed kan man konstatera att branschen idag lider brist på tillräckligt utbildad personal. Efterfrågan på välutbildade personer kommer att öka och att välja en utbildning kan vara ett bra val.

Den utbildning som erbjuds kommer att innefatta både teoretiska studier under ledning av lärare med hög kompetens och praktisk träning på att ge injektioner. Skulle det vara, eller senare bli, aktuellt med vidareutbildning har samma utbildare möjlighet att erbjuda andra varianter av kurser inom samma område. Vi behöver kunna erbjuda de personer som önskar fillerbehandling säkra alternativ med bra produkter och kompetent personal.

25 Sep 2020